Vår byaförening

Överstbyn - Råne älvdal - Norrbotten

Överstbyns Byaförening

 

Den drivande kraften i Överstbyn är främst den aktiva byaföreningen som på olika sätt verkar för utveckling och sammanhållning i byn. Byaföreningen har bland annat gjort en omfattande ombyggnation av byagården. Varje år ordnar byaföreningen ett välbesökt valborgsmässofirande, en eldfest på hösten samt en julauktionr hela bygden deltar. Byaföreningen har sedan flera år ett samarbete med byns jaktvårdsförening. I anslutning till byagården har en toppmodern slaktboda uppförts.

 

I Överstbyns gamla skola bedriver byaföreningen en ungdomsgård som lockar ungdomar från flera byar i området. I skolan finns även ett hantverkshus, som blivit en omtyckt samlingslokal för glada hantverkare med vävstolar, glasugn, keramikverkstad med mera.

 

Kontakt

 

Kontakt med byaföreningen

får du genom att mejla till: info@overstbyn.se

Stöd byaföreningen - betala medlemsavgift

 

Fler medlemmar ger en starkare byaförening. Tillsammans med föreningens aktiviteter bidrar medlemsavgiften till att bevara byagården. Alla kan bli medlemmar! Tipsa gärna släkt och vänner om att stödja föreningen.

 

Betala till plusgirokonto 137115-2 eller bankgirokonto 497-7088

OBS! Kom ihåg att skriva namn!

 

 

Medlemsavgift för 2017:

 

Enskild 100 kr/år

Familj 200 kr/år

Verksamhetsplan 2017

 

19 februari Årsmöte 2017 + konstituerande styrelsemöte

23 april Styrelsemöte

30 april Valborgsfirande

21 maj Styrelsemöte

20 augusti Styrelsemöte

15 oktober   Styrelsemöte

22 oktober Eldfest

17 december  Styrelsemöte

27 december Julauktion

18 februari 2018 Årsmöte 2018

 

Vid inställda/extrainsatta möten sker affischering

på anslagstavlan vid Nestors café.

Mötestiden är kl. 19.00.

Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar.