Vår byaförening

Överstbyn - Råne älvdal - Norrbotten

Överstbyns Byaförening 


Den drivande kraften i Överstbyn är främst den aktiva byaföreningen som på olika sätt verkar för utveckling och sammanhållning i byn. Byaföreningen har bland annat gjort en omfattande ombyggnation av byagården. Varje år ordnar byaföreningen ett välbesökt valborgsmässofirande, en eldfest på hösten samt en julauktionr hela bygden deltar. Byaföreningen har sedan flera år ett samarbete med byns jaktvårdsförening. I anslutning till byagården har en toppmodern slaktboda uppförts. 


I Överstbyns gamla skola bedriver byaföreningen en ungdomsgård som lockar ungdomar från flera byar i området. I skolan finns även ett hantverkshus, som blivit en omtyckt samlingslokal för glada hantverkare med vävstolar, glasugn, keramikverkstad med mera. 


Kontakt


Kontakt med byaföreningen

får du genom att mejla till: info@overstbyn.se

Stöd byaföreningen - betala medlemsavgift


Fler medlemmar ger en starkare byaförening. Tillsammans med föreningens aktiviteter bidrar medlemsavgiften till att bevara byagården. Alla kan bli medlemmar! Tipsa gärna släkt och vänner om att stödja föreningen.


Betala till plusgirokonto 137115-2 eller bankgirokonto 497-7088

OBS! Kom ihåg att skriva namn!Medlemsavgift för 2017:


Enskild 100 kr/år

Familj 200 kr/år