Vår byagård

Överstbyn - Råne älvdal - Norrbotten

Överstbyns Byagård

Byagården i Överstbyn är ett gammalt missionshus. En hel del omfattande renoveringar har gjorts, den senaste resulterade i ett nytt kök. Lokalen används flitigt av olika föreningar och privatpersoner för möten av olika slag men även för mindre festarrangemang. Till byagården räknas även Överstbyns gamla skola som ligger intill  det gamla missionshuset.


Hyreskostnader för byagården och skolan

Kontakt

Bokning av byagården:

ring 073-066 51 76.


Information om byagården:

mejla till info@overstbyn.se

Nedanstående bilder föreställer stora salen och serveringsrummet utan möbler.

Medlemmar i Överstbyns Byaförening och Överstbyns övriga föreningar:


Hela bygdegården (kalas, bröllop, begravning, dop, evenemang)             500:-

Hela bygdegården (årsmöten)                                                                         250:-

Del av bygdegården (små möten, studiecirklar, andra korta tillfällen)    100:-

Skolan (små möten, studiecirklar, andra korta tillfällen)                          100:-


Andra föreningar, företag och privatpersoner i bygden:


Hela bygdegården (årsmöten, kalas, bröllop, evenemang etc.)                 500:-

Del av bygdegården (små möten, studiecirklar, andra korta tillfällen)   200:-

Skolan (små möten, studiecirklar, andra korta tillfällen)                          200:-


Vid behov av ljudanläggning tillkommer                                                      300:-


Obs! Inklusive alla inventarier

Åverkan eller avsaknad av inventarier debiteras motsvarande värdet.

Lokalen skall återställas ursprungligt skick (städad och möblerad)

Avsaknad av städning debiteras 250:-/timme


Hyra möbler (bord, stolar, bänkar) grupp om 10 möbler osv.                     50:-


Hyra porslin (kuvert) kuvert för 10 pers osv.                                               100:-


Hyra andra inventarier (stor kaffebryggare etc.)                                         100:-